Halvera tiden för biodekontaminering?

deco_v1

Ja, det är möjligt!

Optimas DECOpulse® är ett nytt och innovativt system som vann Interphex Biotech Innovation Award 2019.

DECOpulse® halverar cykeltiden för biodekontaminering och därmed minskar påfrestningarna från H2O2 på material, API, komponenter och produkt.

Läs mer eller Kontakta oss för mer information

Helhetsvy för bearbetning av högpotenta substanser

Key-Facts_en.pngBearbetning av potenta substanser kräver särskilda förfaranden för att garantera högsta säkerhet för människoliv och produkt.
Många funktioner är relaterade till varandra och ett bra resultat kräver en helhetsvy av processen.
Dessutom är effektiv rengöring och dekontaminering av största vikt.
Optima Pharma har utvecklat en omfattande och holistisk process för fyllning och bearbetning av högpotenta substanser.

Läs mer eller Kontakta oss för mer information

MultiUse – En maskinplattform för högsta flexibilitet och effektivitet

Gebinde_klein_en

Med maskinplattformen MultiUse har Optima Pharma skapat ett koncept som erbjuder högsta flexibilitet och effektivitet för att fylla högspecialiserade och dyra produkter i olika primärförpackningsar.

Läkemedelsföretag måste reagera snabbt och vara flexibla för nya marknadskrav.

Snabba och enkla formatbyten och möjligheten att med 100% viktkontroll fylla varierande storlekar av sprutor, vials och ampuller i samma maskin gör MultiUse till den perfekta lösningen.

Med stationer som vid fel kompletterar eller upprepar delprocesser som fyllning, proppning och kapsylering, minimeras antalet utsorterade defekta produkter.

Läs mer eller Kontakta oss för mer information

Frystorkning – Från flexibel pilot till högeffektiv produktion

cut_out_asset_9992Vad är frystorkning?

Frystorkning är en konserveringsmetod där materialet nedfryses under atmosfärstryck. När produkten är genomfrusen, sänks trycket i fryskammaren vilket får isen att övergå från fast form till gasform direkt, utan att passera något stadie i flytande form. Denna process kallas sublimering.

I anslutning till fryskammaren finns en kondensator som har lägre temperatur än fryskammaren.
Temperaturen får den ”förångade isen” att vandra till kondensatorn där den på grund av den ännu lägre temperaturen återgår till fast form igen.

Fryskammaren och kondensatorkammaren isoleras från varandra och kondensatorn avisas.
Produkten är nu antingen färdig, eller redo för en processcykel till.

Många känsliga flytande läkemedel kan stabiliseras genom frystorkning. Optima har stor erfarenhet av detta och erbjuder ett unikt utbud av frystorkar med tillhörande in- och utmatningssystem. Produktprogrammet täcker alla kapacitetskrav från pilottester till fullskalig produktion av vialer, flaskor, sprutor och ampuller. Frystorkarna från kan med fördel integreras med Optimas fyllningsmaskiner och isolatorer för att tillsammans bilda kompletta turn key anläggningar för produktion av frystorkade läkemedel.

Länk till presentation av frystorkar på Optimas websida

Länk till videopresentation

I den senaste utgåvan av Optimas nyhetsmagasin O-Com, finns en artikel om uppskalning av frystorksprocesser.
Länk till nyhetsmagasinet

Nättidningen processing magazine gjorde nyligen en bra artikel om teknik och lösningar för frystorkning. Artikeln beskriver kortfattat hur en helautomatisk aseptisk processkedja kan se ut.
Länk till artikeln

Kontakta oss för mer information

O-Com Nyhetsmagasin

I vårt senaste nyhetsmagasin kan man bland annat läsa omO_Com_Pharma_LS_February_2019_en

LyoHUB – En internationell plattform för experter inom frystorkningsprocess för läkemedel.

Helhetstänkande vid produktion av högpotenta produkter.

Isolerad produktion av sprutor hos Eli Lilly.

Halvdynamisk design för uppskalning av frystorksprocess.

Bubbelfri fyllning av hyaluronsyra, en studie med Haohai Biological Technology.

Ladda ner nyhetsmagasinet

Kontakta oss för mer information

Biodekontaminering med H2O2


Optima tillverkar utrustning för biodekontaminering med både E-beam och H2O2.

I applikationer med användning av väteperoxid (t.ex. i slussar, transferkammare och isolatorer) används i huvudsak två tekniker:
Kontrollerad evaporering där H2O2 doseras gravimetriskt på en värmeplatta där väteperoxiden övergår i gasform, och ”Decopulse” som gör H2O2 till en aerosol.

Kontakta oss för mer information

Monoblock fyllningslinje på 1,5 kvm

optima_flexofill

Optimas minsta maskin heter Flexofill.
Det är en komplett fyllningslinje i kompakt monoblockutförande med möjlighet till etikettering i samma maskin.
Maskinen har en kapacitet om upp till 60 cpm och upptar i basutförande in golvyta om endast 1100 x 1410 mm.
Flexofill används vanligtvis för fyllning av flytande produkter med fyllvolymer från 0.1 µl till 1000 ml.

optima_pharma_flexofill_detail_02Maskinen kan användas för både flaskor och rör.
Stående tomflaskor kommer in på ett transportband och en vibratormatare förser maskinen med tomma rör och tuber.Ingen transport eller matning krävs till extern etiketteringsmaskin då etikett kan appliceras direkt efter kapsylering i Flexofill. Detta är särskilt värdefullt då man kör tuber eller rör som inte kan stå eller köa på en transportör.

 

Automatisk fyllning med 100% IPC (tara och gross vägning)optima_pharma_flexofill_detail_03
Processövervakningssystem för mikrodosering
100% loggning av åtdragningsmoment vid skruvkapsylering
Finns som ATEX-klassad version

Flexofill kan också beställas för produktion av kassetter (multi well cartridges).

Kontakta mig gärna för mer information.

Mvh
Martin