Referenser

Utförda uppdrag
Förstudie gällande omläggning av produktionslinjer.
Förstudie gällande minimering av produktionsbortfall vid installation av nya förpackningsmaskiner.
Kravspecificering och anbudsutvärdering för blisterlinje.
Förstudie gällande installation av blisterlinje.
Kravspecificering och anbudsutvärdering för burkfyllningslinje.
Kravspecificering och anbudsutvärdering för serialisering.
Konsultation angående materialbesparingar och produktionsfördelar vid förändring av förpackningsmaterial.
High level design av EOL teknikplattform samt utvärdering av potentiella leverantörer för denna.
Rådgivning vid uppstart av serialisering och sammansättning av projektgrupp för detta.
Inventering av befintlig förpackningslinje samt rekommendation kring flytt och nyinstallation av denna.
Kravspecificering, anbudsutvärdering och upphandlingssupport för lådpackare.
Framtagning av potentiella leverantörer för specificerad förpackningsdetalj.
Dimensionering och high level design av RO renvattensanläggning (PW).
Dimensionering och high level design av processanläggning för emulsion.
Konsultation angående tubfyllningsprocess.
Kravspecificering och anbudsutvärdering för lådpackare och pallastare.
Konsultation angående detektering och utsortering av defekta produkter från ett produktionsflöde.
Rådgivning gällande val av teknik för tilltryck av produktionsdata på plastfolie.

Några av våra kunder
APL
AstraZeneca
Essity
Galderma
GE Healthcare
Kemwell
Octapharma
Rechon
SCA
ThermoFisher

Comments are closed.