Halvera tiden för biodekontaminering?

deco_v1

Ja, det är möjligt!

Optimas DECOpulse® är ett nytt och innovativt system som vann Interphex Biotech Innovation Award 2019.

DECOpulse® halverar cykeltiden för biodekontaminering och därmed minskar påfrestningarna från H2O2 på material, API, komponenter och produkt.

Läs mer eller Kontakta oss för mer information

Biodekontaminering med H2O2


Optima tillverkar utrustning för biodekontaminering med både E-beam och H2O2.

I applikationer med användning av väteperoxid (t.ex. i slussar, transferkammare och isolatorer) används i huvudsak två tekniker:
Kontrollerad evaporering där H2O2 doseras gravimetriskt på en värmeplatta där väteperoxiden övergår i gasform, och ”Decopulse” som gör H2O2 till en aerosol.

Kontakta oss för mer information