Tjänster

Förändringar i produktionen och investeringar i nya maskiner kan vara processer som tar stora interna resurser i anspråk för förstudier och planering samt under och efter upphandling.

PharmaProcess erbjuder konsulttjänster inom processutveckling och projektledning och fungerar som extra resurs vid behov:

Förstudier och rådgivning
Analyser (GAP och OEE/TAK)
Kostnadskalkyler (capex, opex och roce)
Kravspecificering samt framtagning av RFI/RFQ/URS/URD/TRS
Utvärdering av leverantörer och offerter
Framtagning av beslutsunderlag t.ex. jämförelsematriser
Upphandlingsstöd
Genomförande av FAT och SAT samt övertagande av anläggning

Tag gärna ett titt på sammanställningen av mina erfarenheter.

Välkommen att kontakta mig för en diskussion om vad jag kan göra för er

Mvh
Martin

Comments are closed.