Pharmaprocess Scandinavia AB

PharmaProcess

Biodekontaminering med H2O2

Optima tillverkar utrustning för biodekontaminering med både E-beam och H2O2.

I applikationer med användning av väteperoxid (t.ex. i slussar, transferkammare och isolatorer) används i huvudsak två tekniker:
Kontrollerad evaporering där H2O2 doseras gravimetriskt på en värmeplatta där väteperoxiden övergår i gasform, och ”Decopulse” som gör H2O2 till en aerosol.

Kontakta oss för mer information