Pharmaprocess Scandinavia AB

PharmaProcess

Frystorkning – Från flexibel pilot till högeffektiv produktio

Vad är frystorkning?

Frystorkning är en konserveringsmetod där materialet nedfryses under atmosfärstryck. När produkten är genomfrusen, sänks trycket i fryskammaren vilket får isen att övergå från fast form till gasform direkt, utan att passera något stadie i flytande form. Denna process kallas sublimering.

I anslutning till fryskammaren finns en kondensator som har lägre temperatur än fryskammaren.
Temperaturen får den ”förångade isen” att vandra till kondensatorn där den på grund av den ännu lägre temperaturen återgår till fast form igen.

Fryskammaren och kondensatorkammaren isoleras från varandra och kondensatorn avisas.
Produkten är nu antingen färdig, eller redo för en processcykel till.

Många känsliga flytande läkemedel kan stabiliseras genom frystorkning. Optima har stor erfarenhet av detta och erbjuder ett unikt utbud av frystorkar med tillhörande in- och utmatningssystem. Produktprogrammet täcker alla kapacitetskrav från pilottester till fullskalig produktion av vialer, flaskor, sprutor och ampuller. Frystorkarna från kan med fördel integreras med Optimas fyllningsmaskiner och isolatorer för att tillsammans bilda kompletta turn key anläggningar för produktion av frystorkade läkemedel.

Länk till presentation av frystorkar på Optimas websida

Länk till videopresentation

I den senaste utgåvan av Optimas nyhetsmagasin O-Com, finns en artikel om uppskalning av frystorksprocesser.
Länk till nyhetsmagasinet

Nättidningen processing magazine gjorde nyligen en bra artikel om teknik och lösningar för frystorkning. Artikeln beskriver kortfattat hur en helautomatisk aseptisk processkedja kan se ut.
Länk till artikeln

Kontakta oss för mer information