Pharmaprocess Scandinavia AB

PharmaProcess

Högviskös gel i sprutor

Ja, det är möjligt!

Optimas DECOpulse® är ett nytt och innovativt system som vann Interphex Biotech Innovation Award 2019.

DECOpulse® halverar cykeltiden för biodekontaminering och därmed minskar påfrestningarna från H2O2 på material, API, komponenter och produkt.

Läs mer eller Kontakta oss för mer information