Pharmaprocess Scandinavia AB

PharmaProcess

Våra leverantörer & samarbetspartners

pharmaprocess
Partikelmätning och Renrumsövervakning
leverantörer & samarbetspartners

Bevisa steril miljö för era aseptiska processer med kompletta lösningar för övervakning av kontaminering i renrumsmiljö.

Räkna, rapportera och dokumentera förekomst av partiklar (non-viable particles) och mikroorganismer (viable particles)  enligt senaste regulatoriska krav.

Uppfyll kraven med portabla enheter eller med fast installerade enheter kopplade till erat eget FMS eller någon av våra lösningar för Data collection and Data Management (DM) eller EFMS ( Environmental and Facility Monitoring Systems)

Modulär och robust uppbyggnad medger flexibel och uppskalningsbar övervakning som är enkel att installera och handha.

Processutrustning och Rengöring
Brinox

Brinox tillverkar utrustning för torr och våt process, dosering, mixning, vägning, intern lagring och förflyttning av flytande, halvflytande och torra produkter, samt rengöring av processutrustning, formatdelar och utensilier.

Brinox tillverkar bioreaktorer (Microbial och Cell Line), fraktioneringssystem för blodplasma, utrustning för produktion och lagring av närings- och bufferlösningar, ren media, PW och WFI, samt alla tänkbara lösningar och kombinationer med stationära och mobila processkärl, IBC, tankar och system.

Många processteg som filtrering, kromatografi, och rengöring erbjuds som integrerade lösningar eller som fristående skids.

Brinox tillverkar även fluid bed dryers (FBD), mixers, även high shear (HSM) och värmeväxlare.

För rengöring tillverkar Brinox CIP skids i olika kombinationer med sterilisering och torkning (CIP/SIP/DIP), samt diskmaskiner för processkärl, IBC, formatdelar och utensilier.

Fyllning Förslutning Frystorkning Isolatorer
Processutrustningar

Optimas produktprogram täcker samtliga processteg för primärförpackning av produkter inom läkemedelstillverkning, biotech, life science, cellterapi, genterapi och diagnostik.

Diskmaskiner, depyrogeneringstunnlar, fyllningsmaskiner, isolatorer, E-Beam tunnlar, frystorkar, autoklaver, luftslussar och aseptiska transfersystem tillverkas i Optimas fabriker i Tyskland.

Dagens läkemedelsproducenter har mycket höga krav när det gäller produktionsprocessernas pålitlighet för att kunna säkerställa produktens renhet även för sterila produkter. Optima bygger avancerade och kundanpassade lösningar för att den hanterade produkten skall nå sin slutanvändare med högsta kvalitet. Optimas expertis rymmer cGMP-utformade maskiner, linjer och tillbehör för dekontaminering, sterilisering, fyllning, förslutning, efterbehandling och hantering av sprutor, vials, flaskor, carpules för flytande och högviskösa produkter samt pulverprodukter. Optima är även välkända för sina turn-key-lösningar för produktion av plasmaprodukter, onkologiprodukter och inom bioteknik.

En kompakt monoblockmaskin eller en hel förpackningslinje? Optima hanterar alla material och förpackningar från standardflaskor i glas eller plast , till kundunika containers. Optimas standardmaskiner och även maskinerna som är speciellt utveckade för en kunds särskilda behov, imponerar med teknik, användarvänlighet och flexibilitet. Optima levererar utrustningar för rengöring, fyllning, ytbehandling, förslutning, försegling, montering och hantering av primärförpackningar för OTC-produkter och produkter för in-vivo och in-vitro diagnostik.

Många känsliga flytande läkemedel kan stabiliseras genom frystorkning. Optima har stor erfarenhet av detta och erbjuder ett unikt utbud av frystorkar med tillhörande in- och utmatningssystem. Produktprogrammet täcker alla kapacitetskrav från pilottester till fullskalig produktion av vialer, flaskor, sprutor och ampuller.

Eftersom Optima tillverkar både fyllningsmaskiner, isolatorer och frystorkar kan vi erbjuda kompletta turn key anläggningar för produktion av frystorkade läkemedel.

Inspektion och integritetskontroll
Processutrustningar Förpackningsmaskiner Renrum pharmaprocess

Kvalitetskontroll! Heuft bygger maskiner för att övervaka och verifiera kvaliteten hos utgående produkt. Tomemballage, fyllda promärförpackningar, sekundär- och transportförpackningar kan inspekteras. I produktprogrammet finns  enkla fristående inspektionsstationer som kan ställas utmed befintlig transportör för att t.ex. verifiera närvaro och position av detaljer som kapsyler, etiketter, munstycken etc.

Eftersom inspektionsstationen är fristående, påverkar den inte längden på existerande produktionslinje och kan därför enkelt integreras i miljöer där det är ont om tillgänglig golvyta.

Heuft bygger också större inspektionsmaskiner där många olika tekniker, t.ex. röntgen (Pulsed X-ray), laser och avancerad optisk avläsning med  Multi Color Image Processing (MCIP) används för att detektera defekter hos Ampuller, vials, flaskor, infusionspåsar. Även Blow-Fill-Seal containers (BFS) i form av ampuller, vials och flaskor kan inspekteras.

Alla vanligt förekommande defekter såsom glasdefekter, defekter på stopper eller kapsyl, eller främmande partiklar på containermatierial eller i produkt kan detekteras.

Läcktest/integritetstest (CCIT) kan integreras i maskinerna tillika HSA för t.ex. mätning av  syrenivå.

Heufts inspektionsmaskiner är linjära vilket gör dom unika jämfört med andra helautomatiska inspektionsmaskiner. I en linjär maskin transporteras produkten rakt genom maskinen på ett transportband. Inga dyra formathjul att byta vid formatbyte.
Maskinen klarar ett stort spann av olika format utan några formatdelar. Omställningstiden är minimal och både flytande och frystorkade produkter kan avsynas i samma maskin utan formatbyte.

Heufts inspektionsmaskiner är extremt kompakta och det behövs inga kablar till externa styrskåp som skall få plats någonstans.
Hela funktionen inklusive all styrning får plats i maskinramen.
Detta är en viktig parameter då golvyta ofta är en bristvara.

Monteringsmaskiner
Förpackningsmaskiner

SIM Automation är specialister på utveckling, design och produktion av specialmaskiner och monteringsmaskiner för exempelvis sprutor, autoinjektorer, dospennor,  kanyler och portar. De bygger även utrustningar för montering av nålar i glassprutor, blodprovsnålar och montering av kompletta infusionsset. Utbudet sträcker sig från små kompakta monteringsmaskiner som bygger på ett litet intermittent rundmatningsbord, till kompletta monteringslinjer.

Inhalatorer, dialysfilter, katetrar, droppkammare, infusionssystem, Point-of-Care-tester (PoC), Lab-on-a-chip-lösningar och mycket mer kan monteras och testas i hel- eller halvautomatiska maskiner från SIM

Etiketteringsmaskiner
Processutrustningar Förpackningsmaskiner Renrum pharmaprocess

Newman är specialiserade på etiketteringsmaskiner till läkemedelsindustri. De har över 70 års erfarenhet av etikettapplicering på sprutor, vials, ampuller, glasflaskor, plastflaskor, securitainers, carpoules och kartongkapslar.

Robotbaserade förpackningsmaskiner
pharmaprocess Förpackningsmaskiner

Transnova-Ruf tillverkar robotbaserade lösningar för laddning, tömning, förpackning (kartonnering) och EOL (End Of Line), t.ex. lådpackning och pallastning.

Transnovas teknologi bygger på färdigutvecklade och testade mikromoduler som kombineras efter behov.

Detta gör att Transnovas lösningar är extremt flexibla och uppskalningsbara. Det nästan inga gränser för vilka produkter, format eller kapaciteter som Transnovas maskiner kan hantera eftersom man bara adderar fler moduler för att uppfylla användarens krav.

Detta resulterar i att varje system blir helt kundanpassat sk ”design to order” men utan riskerna hos en prototyp då varje modultyp är testad i många tidigare system. Eftersom lösningarna inte bygger på färdiga maskinplattformar, kan lösningen enkelt anpassas efter produkterna, många eller extrema format, korta omställningstider och  komplicerade förpackningar som t.ex. kitpackning.

Även layouten är flexibel och kan anpassas efter förutsättningarna i befintlig produktionslokal, t.ex. om en pelare står ivägen eller om golvytan är extremt begränsad.

Exempel på Transnovas lösningar: depallettering, uppackning, laddning och tömning av autoklavkorgar, kartonnering (med eller utan inreden) samt lådpackning i WA (wraparound) eller slitslåda.

Transnovas modulbaserade lösningar blir oftast mycket mer kompakta än vad en lösning med traditionella förpackingsmaskiner för samma process skulle bli.

Det är inte ovanligt att vi får in kartonnering, lådpackning och pallastning på samma golvyta som en traditionell lådpackare behöver.

Serialisering, Track&Trace och Kvalitetskontroll
SEA Vision

SEA Vision tillverkar lösningar för visionbaserad övervakning och kvalitetskontroll, serialisering och spårbarhetslösningar (Track&Trace).

SEA Vision bygger även användarvänliga centraliseringslösningar för produktionsmiljöer. Data från IT och OT samt Enterprisesystem (ERP, MES, etc)  sammanställs med data från line magagers, serialiseringslösningar, track&trace, visionsystem, media supply, värme, kyla, HVAC m.m. sammanställs till kompletta integrerade datakällor för real-time operations, Paperless Manufacturing, OEE, Big Data Analysis och business intelligence analysis.

Låt oss hjälpa er att ta er produktionsmiljö till Industri 4.0!

Har du frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta oss för mer information!