Pharmaprocess Scandinavia AB

PharmaProcess

Våra Produkter

01manufacture

Processutrustningar

Diskmaskiner och Steriltunnlar
Ytsterilisering och Dekontaminering
Frystorkar.

02factory

Förpackningsmaskiner

Fyllning, Montering och Inspektion
Primär- och sekundärförpackning
Lådpackning, Pallastning och EOL.

03consultation

Konsulttjänster

Förstudier och rådgivning,
Analyser (GAP och OEE/TAK),
Kostnadskalkyler (capex, opex och roce).

Asset 5

Renrum

Partikelräkning och Renrumsövervakning
RABS och Isolatorer
Ytsterilisering, Luftslussar och MTC.

Asset 4

Kvalitetskontroll

Optisk och Röntgenbaserad Inspektion
Integritetstest och Spektroskopi
Steriltestisolatorer.

Asset 3

Montering

Injektionssystem, kanyler och katetrar
Autoinjektorer och Dospennor
Point-of-Care och Lab-on-Chip.

Maskiner

De maskiner som säljs av oss är av högsta kvalitet och från erfarna och stabila leverantörer som ligger i framkanten när det gäller teknisk utveckling. Vårt utbud sträcker sig från bulkinmatning till etikettering och med alla däremellan vanliga processer såsom diskning, depyrogenisering, fyllning, frystorkning, förslutning, försegling, dekontaminering, sterilisering och montering. All utrustning kan isoleras för skiftande renrumskrav. Vi har även utrtustning för solid dose, t.ex. sorteringsverk, elevatorer och transportörer för tabletter och kapslar, samt tabletträknare, burkfyllare och matare för komplex blisterfyllning.

Processutrustningar Förpackningsmaskiner Renrum pharmaprocess

Produktområden

Processutrustningar Förpackningsmaskiner Renrum pharmaprocess

Steril produktion

Processutrustningar Förpackningsmaskiner Renrum pharmaprocess

Icke steril produktion

Processutrustningar Förpackningsmaskiner Renrum pharmaprocess

Frystorkning

Processutrustningar Förpackningsmaskiner Renrum pharmaprocess

Isolation och containment

Renrum pharmaprocess

Högpotenta produkter

Processutrustningar Förpackningsmaskiner Renrum pharmaprocess

Produktion av diagnostikprodukter

Se våra leverantörer & samarbetspartners