Pharmaprocess Scandinavia AB

PharmaProcess

Vad kan vi göra för er?

Tjänster

Förändringar i produktionen och investeringar i nya maskiner kan vara processer som tar stora interna resurser i anspråk för förstudier och planering samt under och efter upphandling.

PharmaProcess erbjuder konsulttjänster inom processutveckling och projektledning och fungerar som extra resurs vid behov:

Förstudier och rådgivning
Analyser (GAP och OEE/TAK)
Kostnadskalkyler (capex, opex och roce)
Kravspecificering samt framtagning av RFI/RFQ/URS/URD/TRS
Utvärdering av leverantörer och offerter
Framtagning av beslutsunderlag t.ex. jämförelsematriser
Upphandlingsstöd
Genomförande av FAT och SAT samt övertagande av anläggning

Välkommen att kontakta oss för en diskussion om vad vi kan göra för er.

Processutrustningar Förpackningsmaskiner Renrum pharmaprocess

Erfarenhet

Under mina år av projektförsäljning inom biotech- och pharmaindustri har jag skaffat kunskap och erfarenhet inom både process och förpackning.

Tag gärna ett titt på Min profil på LinkedIn

Här följer en lista på vad jag har arbetat med:

Förpackningsmaterial:

Serialisering och Aggregering:

Märkning och verifiering:

Förpackningsmaskiner:

Processutrustningar:

Har du frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta oss för mer information!